Privacybeleid

Re-Book IT geeft om uw privacy. Hoewel dat een gebruiker heel wat informatie op onze website kan raadplegen zonder persoonlijke gegevens op te geven, is het voor sommige processen essentieel dat de gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens verstrekt. Opdat de gebruiker via het platform van Re-Book IT tweedehands boeken kan verkopen en/of kopen, zal Re-Book IT daarom aan de gebruiker vragen om zijn/haar persoonlijke gegevens te verstrekken. Ook bij gebruik van het contactformulier op de website vraagt Re-Book IT persoonlijke gegevens van de gebruiker.

Re-Book IT gebruikt de persoonlijke gegevens enkel in het kader van klantenbeheer, klantenrelatiebeheer, de behandeling van vragen en de afwikkeling van verkoopsopdrachten en/of aankooporders. De gebruiker kan zich steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing door Re-Book IT. Daartoe dient de gebruiker per e-mail een verzoek te richten aan Re-Book IT. Re-Book IT deelt persoonlijke gegevens van zijn gebruikers nooit met derden.

Conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Belgische Wet van 30 juli 2018 beschikt de gebruiker over het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens te raadplegen en te corrigeren. Mits een bewijs van identiteit voorgelegd wordt, kan de gebruiker via een gedateerd en ondertekend verzoek via e-mail de kosteloze inzage of correctie van zijn/haar persoonlijke gegevens vragen aan Re-Book IT. De gebruiker wordt inzage geboden in zijn/haar gegevens op elektronische wijze via e-mail, en kan eveneens via e-mail de te corrigeren of te schrappen gegevens aan Re-Book IT meedelen.

Re-Book IT kan anonieme of geaggreegde gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen zoals het browsertype, IP-adres, besturingsprogramma of de domeinnaam van de website die de gebruiker doorstuurde naar deze website. Dankzij die gegevens kan Re-Book IT zijn website permanent optimaliseren voor zijn gebruikers.