Gebruiksvoorwaarden

1. De verkoper brengt de aangemelde boeken binnen bij Re-Book IT of bezorgt ze aan Re-Book IT. Re-Book IT beoordeelt de staat van de boeken op het moment dat de boeken ingeleverd worden en plakt overeenkomstig de staat van de boeken een kwaliteitslabel van “nieuw, verpakt”, “gebruikt, geen tot potlood sporen”, “gebruikt, sporen markeerstift”, “gebruikt, veel markeerstift”, en “gebruikt, onordelijk” op de boeken. Dat percentage geeft weer aan hoeveel procent van de aanbevolen nieuwprijs de boeken bij Re-Book IT te koop aangeboden zullen worden. Re-Book IT past die percentages consistent toe en maakt geen uitzonderingen om de betrouwbaarheid van het Re-Book IT-platform voor kopers te bewaken.

Boeken met de labels “nieuw, verpakt” en “gebruikt, geen tot potlood sporen” werden niet, tot weinig gebruikt en zijn in opperbeste staat. De “nieuw, verpakt”-exemplaren zitten nog in de verpakking van de drukkerij. Boeken die aan “gebruikt, geen tot potlood sporen” verkocht worden, zijn in gebruikte maar goede staat. In voorkomend geval zijn er aantekeningen in potlood in terug te vinden, maar nooit in onuitwisbare inkt. In “gebruikt, sporen markeerstift”-exemplaren werd geschreven en/of gemarkeerd door de vorige eigenaar, maar dit in beperkte maten. In “gebruikt, veel markeerstift”-exemplaren werd veel geschreven en/of gemarkeerd door de vorige eigenaar, maar dit was ordelijk. Oudere edities, of exemplaren met onordelijke markeringen worden via de categorie “gebruikt, onordelijk” verkocht.

2. Re-Book IT zal de grootste zorg dragen voor de boeken van de verkoper.

3. Re-Book IT is de handelstussenpersoon tussen de verkoper en koper. Totdat de boeken op het Re-Book IT-platform verkocht worden, blijft de verkoper de eigenaar van de ingeleverde boeken. Re-Book IT is op geen enkel moment de eigenaar van de boeken. De verkoper kan zijn/haar boeken dus op elk moment terug ophalen.

4. Re-Book IT behoudt zich het recht om het kwaliteitslabel en daarbij ook de verkoopprijs van een boek te verlagen wanneer het boek verouderd is en Re-Book IT indicaties heeft dat het boek niet meer verkocht kan worden aan de normale verkoopprijs.

5. Re-Book IT behoudt zich het recht om het kwaliteitslabel van een boek te verlagen wanneer het boek markeringen en notities bevat die niet opgespoord werden tijdens de beoordeling van de staat bij het afleveren van de boeken (zie punt 1).

6. De verkoper verklaart zich akkoord dat hij/zij 75% van de verkoopprijs van zijn/haar boek ontvangt en dat de overige 25% ingehouden wordt door Re-Book IT als vergoeding voor de verleende diensten.

7. Verkochte boeken worden via een bankoverschrijving aan de verkoper uitbetaald. Dat gebeurt doorgaans een maand na de verkoop door Re-Book IT.

8. Wanneer een bankoverschrijving niet uitvoerbaar is omdat het bankrekeningnummer van de verkoper afgesloten werd, zal Re-Book IT de door de verkoper opgegeven persoonlijke gegevens gebruiken om een nieuw bankrekeningnummer op te vragen bij de verkoper. De verkoper wordt dan ook uitgenodigd om proactief te melden dat zijn/haar bankrekeningnummer gewijzigd is.

9. Ingeleverde boeken blijven gedurende maximaal dertig maanden in de voorraad van Re-Book IT. Na dertig maanden neemt Re-Book IT contact op met de verkoper met de vraag om de niet-verkochte boeken op te halen. Als de verkoper de niet-verkochte boeken niet wenst op te halen, kan hij/zij dat via e-mail aan Re-Book IT laten weten. Re-Book IT veronderstelt dat de verkoper afstand neemt van het bezit van de door hem/haar ingeleverde boeken wanneer:

  1. Re-Book IT de verkoper niet kan bereiken omdat de door de verkoper opgegeven persoonlijke contactgegevens niet up-to-date zijn;
  2. de verkoper niet antwoordt op maximaal 6 contactpogingen (e-mails en telefoonoproepen) van Re-Book IT.

Re-Book IT stelt doorgaans vroeger vast dat een boek niet meer verkocht zal kunnen worden en neemt in dat geval contact op met de verkoper. Ook dan veronderstelt Re-Book IT dat de verkoper afstand neemt van het bezit van de door hem/haar ingeleverde boeken wanneer:

  1. Re-Book IT de verkoper niet kan bereiken omdat de door de verkoper opgegeven persoonlijke contactgegevens niet up-to-date zijn;
  2. de verkoper niet antwoordt op maximaal 6 contactpogingen (e-mails en telefoonoproepen) van Re-Book IT.

10. Wij ondernemen voor u. Daarom is uw feedback belangrijk voor ons. De verkoper kan vragen over de verkoop- en/of betaalstatus van zijn/haar boeken, alsook opmerkingen omtrent de dienstverlening van Re-Book IT via info@rebookit.be richten aan Re-Book IT.

Deze gebruiksvoorwaarden gaan in op 31 augustus 2022.