Verkoopsvoorwaarden

U maakt gebruik van het platform van:

Re-Book IT VOF
Agoralaan Gebouw D Kantoor D24
3590 Diepenbeek
Vlaanderen, België
KBO BE 0838.665.760

U kan ons contacteren via info@rebookit.be of +32 (0)498446441 .

1. Re-Book IT is de handelstussenpersoon tussen de verkoper en koper. Totdat de boeken op het Re-Book IT-platform verkocht worden en er een effectieve betaling gebeurt, blijft de verkoper de eigenaar van de ingeleverde boeken. Re-Book IT is op geen enkel moment de eigenaar van de boeken.

2. Re-Book IT valt onder de vrijstellingsregel van belasting op toegevoegde waarde (btw) voor kleine ondernemingen, en rekent daarom geen btw aan op facturen.

3. Re-Book IT verleent de grootste zorg aan het controleren en beoordelen van de boeken die verkopers via Re-Book IT verkopen. Overeenkomstig de staat van de boeken plakt Re-Book IT een kwaliteitslabel van “nieuw, verpakt”, “gebruikt, geen tot potlood sporen”, “gebruikt, sporen markeerstift”, “gebruikt, veel markeerstift”, en “gebruikt, onordelijk” op de boeken. Deze omschrijving geeft weer in welke staat de boeken bij Re-Book IT te koop aangeboden worden.

Boeken met de labels “nieuw, verpakt” en “gebruikt, geen tot potlood sporen” werden niet, tot weinig gebruikt en zijn in opperbeste staat. De “nieuw, verpakt”-exemplaren zitten nog in de verpakking van de drukkerij. Boeken die aan “gebruikt, geen tot potlood sporen” verkocht worden, zijn in gebruikte maar goede staat. In voorkomend geval zijn er aantekeningen in potlood in terug te vinden, maar nooit in onuitwisbare inkt. In “gebruikt, sporen markeerstift”-exemplaren werd geschreven en/of gemarkeerd door de vorige eigenaar, maar dit in beperkte maten. In “gebruikt, veel markeerstift”-exemplaren werd veel geschreven en/of gemarkeerd door de vorige eigenaar, maar dit was ordelijk. Oudere edities, of exemplaren met onordelijke markeringen worden via de categorie “gebruikt, onordelijk” verkocht.

Re-Book IT past deze categorieën consistent toe en maakt hierop geen uitzonderingen om de betrouwbaarheid van het Re-Book IT-platform voor kopers te bewaken.

In een uitzonderlijk geval mist Re-Book IT een markering of annotatie tijdens de controle van de staat van een boek, waardoor er een inconsistentie is tussen de kwaliteit van het boek en het kwaliteitslabel van het boek. Re-Book IT wenst zich alvast te verontschuldigen voor dit ongemak en nodigt de koper uit om de fout te melden aan Re-Book IT via info@rebookit.be. Re-Book IT zal een gepaste en individuele oplossing voorstellen aan de koper. De koper dient een inconsistentie tussen de kwaliteit van het boek en het kwaliteitslabel te melden aan Re-Book IT binnen de vijf werkdagen nadat het boek afgehaald werd in de shop of het boek ontvangen werd na verzending. Het afleveren van een boek met het foute kwaliteitslabel geeft op geen enkele wijze aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding voor de koper.

4. De koper dient zijn/haar bestelling meteen bij het plaatsen van de bestelling te betalen, via een elektronisch betaalmiddel. Indien de bestelling wordt afgehaald in de winkel is het mogelijk dat de koper in de winkel zijn/haar bestelling elektronisch betaalt.

In samenspraak met de koper kan Re-Book IT een afwijking toelaten zodat de koper na het afhalen van zijn/haar bestelling in de shop het verschuldigde bedrag via bankoverschrijving betaalt. De factuur dient in dat geval binnen de acht dagen voldaan te worden.

5. Re-Book IT doet een beroep op een externe partij voor het transport van een bestelling naar de koper. Behoudens specifieke promoties of kortingen in welbepaalde situaties rekent Re-Book IT een kost aan aan de koper voor het klaarmaken en verzenden van zijn/haar bestelling. De kost van het transport wordt duidelijk weergegeven aan de koper tijdens het bestelproces op de website. Re-Book IT behoudt zich het recht om de kost van het transport aan te passen.

6. Re-Book IT is niet aansprakelijk voor de eventuele opgave van verwachte levertermijnen door de externe transporteur.

7. Een bestelling wordt steeds getransporteerd en geleverd op risico van de koper. Het risico betreffende verkochte goederen gaat over op de koper zodra de goederen als zijnde bestemd voor de koper kunnen worden geïdentificeerd, ongeacht of de eigendom voorbehouden blijft of niet. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper. De goederen dienen door de koper te worden gekeurd bij de levering. De koper moet onmiddellijk en schriftelijk eventuele transportschade aan de chauffeur meedelen bij de levering.

8. Indien de koper ervoor opteert om zijn/haar bestelling af te halen in de shop van Re-Book IT, dan wordt de bestelling gereserveerd voor de koper tot vijf openingsdagen na het plaatsen van de bestelling. Een openingsdag is een dag waarop de shop van Re-Book IT geopend is. Wanneer de koper zijn/haar bestelling niet is komen afhalen binnen de vijf openingsdagen van Re-Book IT, dan vernietigt Re-Book IT de bestelling en biedt Re-Book IT de boeken opnieuw te koop aan op de website.

In samenspraak met de koper kan Re-Book IT afwijken van de voorziene periode van vijf openingsdagen voor de reservatie van een bestelling.

Re-Book IT rekent geen administratiekost aan voor het moeten vernietigen van een bestelling en stort het bedrag van een vernietigde bestelling die reeds online betaald werd terug naar de eigenaar. Echter, in het geval dat Re-Book IT een reeds online betaalde bestelling vernietigt - omdat de koper zijn/haar bestelling niet kwam afhalen binnen de voorziene periode van vijf openingsdagen en er geen akkoord was tussen de koper en Re-Book IT om af te wijken van de voorziene periode van vijf openingsdagen - dan zal Re-Book IT de transactiekost van de online betaling in mindering brengen van het terug te storten bedrag.

9. De koper kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht voor de verkoop op afstand, zoals via internet of telefoon. Eén van de uitzonderingsgevallen is namelijk de dienstenovereenkomst die afgesloten wordt na de volledige uitvoering van die dienst. Aangezien Re-Book IT voldoet aan zijn taak om kopers en verkopers van boeken met elkaar in contact te brengen zodra de koper een bestelling bij Re-Book IT plaatst, is de dienst volledig uitgevoerd. In het geval dat de bestelling verzonden dient te worden naar de koper wordt de dienst als volledig uitgevoerd geacht wanneer de bestelling klaargemaakt is voor verzending. Bij het plaatsen van een bestelling vraagt Re-Book IT de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper om zijn/haar bestelling te verwerken, en meldt Re-Book IT dat de koper zijn/haar herroepingsrecht verliest en dus geen bedenktermijn van 14 dagen heeft.

10. Indien Re-Book IT ten gevolge van overmacht, daden van leveranciers, staking, lock-out en dergelijke in de blijvende onmogelijkheid verkeert om een bestelling te verwerken, dan is Re-Book IT gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. In geval van overmacht, daden van toeleveranciers, staking, lock-out en dergelijke is Re-Book IT eveneens gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

11. Wij geven om uw privacy en nemen de nodige maatregelen om ze te beschermen. Re-Book IT gebruikt de persoonlijke gegevens van de koper enkel in het kader van klantenbeheer, klantenrelatiebeheer, de behandeling van vragen en de afwikkeling van aankooporders. De persoonlijke gegevens van de koper worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van Re-Book IT.

12. Wij ondernemen voor u. Daarom is uw feedback belangrijk voor ons. De koper kan opmerkingen of klachten omtrent de dienstverlening van Re-Book IT via info@rebookit.be richten aan Re-Book IT.

13. Het Belgische recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de afdeling Hasselt van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.

14. Re-Book IT kan zijn algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.

Deze verkoopsvoorwaarden gaan in op 31 januari 2022.