Herroepingsrecht

De Belgische wetgeving voorziet een herroepingsrecht voor de aankoop van producten op afstand, zoals via internet of telefoon. Gedurende een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen kan de consument afzien van zijn/haar aankoop, zonder de betaling van een boete en zonder opgave van een motief.

In een aantal uitzonderingsgevallen kan de consument echter zijn/haar herroepingsrecht niet uitoefenen. Eén van die uitzonderingsgevallen is een dienstenovereenkomst die afgesloten wordt na de volledige uitvoering van die dienst (Art. VI.53 1°, Wetboek van Economisch Recht).

De dienstverlening van Re-Book IT valt onder die bepaling. Re-Book IT is een tussenpersoon tussen enerzijds de verkoper en anderzijds de koper van tweedehands boeken. De verkoper gebruikt het platform van Re-Book IT om zijn/haar boeken te verkopen en belast Re-Book IT met het vinden van een koper voor de boeken. Zodra de koper een bestelling bij Re-Book IT plaatst, voldoet Re-Book IT aan de taak om verkopers en kopers met elkaar in contact te brengen en is de dienst volledig uitgevoerd. In het geval dat de bestelling verzonden dient te worden naar de koper wordt de dienst als volledig uitgevoerd geacht wanneer de bestelling klaargemaakt is voor verzending.

Bij het plaatsen van een bestelling vraagt Re-Book IT de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper om zijn/haar bestelling te verwerken, en meldt Re-Book IT dat de koper zijn/haar herroepingsrecht verliest en dus geen bedenktermijn van 14 dagen heeft.

Contacteer ons voor meer informatie op info@rebookit.be of +32 (0)498446441 .