Disclaimer

Deze website is eigendom van:

Re-Book IT VOF
Agoralaan Gebouw D Kantoor D24
3590 Diepenbeek
Vlaanderen, België
KBO BE 0838.665.760

U kan de beheerder contacteren via info@rebookit.be.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de verkoops- en gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, de cookieverklaring en deze disclaimer. Het geheel van deze teksten zijn de algemene voorwaarden.

Re-Book IT kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de algemene voorwaarden.

Onze website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch of ander advies aan de gebruiker worden beschouwd. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of verwijderd worden. Dit geeft generlei aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Re-Book IT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Re-Book IT de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Dit geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@rebookit.be. Re-Book IT geeft geen garanties voor de goede werking van de website.

Re-Book IT kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Re-Book IT verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De gebruiker dient zich bij de toegang tot of het gebruik van deze website te onthouden van handelingen die schade kunnen toebrengen aan de website, Re-Book IT en/of de andere gebruikers van de website. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website, Re-Book IT en/of de andere gebruikers. In dat geval moet de gebruiker Re-Book IT vrijwaren van iedere schadeclaim die hieruit volgt.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Re-Book IT of rechthoudende derden.

Bescherming van persoonsgegevens

Re-Book IT geeft om uw privacy en neemt de nodige maatregelen om ze te beschermen. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van Re-Book IT.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de afdeling Hasselt van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.